Annonse

 

En Infoside på 

Kvasir Firmasøk

MoFix As

(Tidligere Track & Road As)

Adr. Kvernveien 1

3043 Drammen

Tel. (+ 47) 48 28 97 40/ (+ 47) 45 24 50 12

Tel/Faks. (+ 47) 32 81 9731

Daglig leder Steinar Mo.

E-post: mo@mofix.no

Org.nr 984 492 693 mva.

 

MoFix-fundament er et eget utviklet betongfundament av høy kvalitet og uttestet av Veritas.

 

MoFix – fundamentene monteres slik at setninger i omliggende grunn unngås.

 

MoFix- monteringsbeskrivelse beskriver krav og nødvendige tiltak for å montere MoFixfundamenter setningsfritt og gi sporbar kvalitet.  I monteringsbeskrivelsene er det lagt vekt på montering langs jernbanespor i drift da det er spesielt ømfintlig for setning og mange andre utfordringer med hensyn til togtrafikk, høyspenning og andre jernbanetekniske installasjoner.

 

MoFix - monteringsbeskrivelse kan fås på e-post ved forespørsel til mo@mofix.no

 

MoFix-fundamentene benyttes hovedsaklig i offentlig infrastruktur langs jernbanespor, tunnelbaner, veger og inntil eksisterende bygninger og i plattformer osv.

 

MoFix-fundamentene kan tilpasses kundens behov med hensyn til bruksområder og har hittil vært mest benyttet til master, støyskjermer, barduner, støttemurer, brufundamenter og diverse andre tekniske installasjoner langs jernbanespor i Norge og Sverige.

 

MoFix-fundamentene har spesialbolter som er hovedarmering i fundamentene. Fundamentboltene er sertifiserte og blir levert av Metalock Industrier.  http://www.hrc-europe.com

 

MoFix-fundamentene produseres på lisens av Spenncon AS for det norske markedet.

 

Du kan lese mer om MoFix-fundamenteneSpenncons hjemmeside ved å klikke på linken under:

http://www.consolis.com/Spenncon/?node=14.4.1


MoFix AS v/ Steinar Mo engasjerer seg aktivt i samfunnsdebatten om samferdselens rolle for et effektivt næringsliv og for folk flest.  Dugnadsarbeidet består i leveranse av gratis kompetanse til nettestedet: www.bedreveier.org

 

 

- Beskyttet varemerke-

 

 

Bildet viser MoFix-fundament benyttet til mast på jernbanen.

 

MoFix-fundamentene bestilles direkte hos Spenncon Hønefoss

Postboks 508 Sentrum,

3504 Hønefoss.

www.spenncon.no

HOF@spenncon.no

Tlf: 32 11 26 00,

Fax: 32 11 27 00

 

MoFix-støttemur hindrer hele jernbanespor og veger fra utrasing under anleggsarbeider, men kanskje også ved ras?

Beskrivelse av MoFix-støttemur finner du ved å klikke her

 

En Infoside på 

Kvasir Firmasøk